Galerie Moon

Galerie / Winkel / Atelier

4 x per jaar een nieuwe expositie 

2016 expositie van diverse kunstenaars met o.a. werken over de Westelijke Eilanden. Zoals Gerard Dirks met zachte aquarels van het Realeneiland, Pim van der Zwaan met indrukwekkende foto's van de Zandhoek en Westerdok, Jutta Hofs met expressieve aquarels van Prinseneiland e.o. Ook is er bijzondere zwart-wit fotografie van Willem Bosveld, hij wordt wel gezien als de Jacob Olie en Breitner van nu vanwege zijn sublieme tijdloze fotografie.

Elke 2e zondag van de maand is er  een kunstronde op de eilanden, diverse ateliers  zijn geopend voor bezoek. Galerie  Moon is altijd open op donderdag t/m zondag 13-18 uur, op zo'n 2e zondag van 12-18  uur. 

Elke 2e zondag van de maand komt in Galerie Moon speciaal portretschilderes Ingeborg Seelemann die in zeer korte tijd een mooi portret van u kan maken met houtskool (15 min) of met olieverf (ca. 45 min),


HUISKAMERLEZINGEN in de bibliotheek van Moon

over de Westelijke Eilanden, Amsterdam & meer.....                                             Naar aanleiding van het dit jaar uitgegeven boek "Westelijke Eilanden 1615-2015" (over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland) organiseren wij in de winter 2016-2017 vele leuke huiskamerlezingen met interessante sprekers. Meestal met een link naar onze geschiedenis en naar onderwerpen uit het boek maar ook over andere culturele/actuele onderwerpen van heden en verleden.

De lezingen zijn op de VRIJDAGAVONDEN in de hip/chique bibliotheek van Moon op Bickersgracht 56H, Amsterdam-C. Willem van der Horst zal de lezingen inleiden. Hieronder een overzicht van nog komende lezingen, onderaan die al geweest zijn.

Beluister het interview hierover op AmsterdamFM van 18 jan. jl.:  http://www.amsterdamfm.nl/huiskamerlezingen-brengen-de-westelijke-eilanden-dichterbij/

KOMENDE LEZINGEN 

Lezing 6.  27 jan  2017   Elitaire heren met moderne idealen  door Laura van Hasselt,                                           conservator Amsterdam Museum

In de 17e eeuw was er een traditie van armen- en wezenzorg door rijke burgers. Veel later kwamen de elitaire heren met hun moderne idealen: Amsterdamse burgerinitiatieven in de negentiende eeuw. Laura van Hasselt was eerder researcher bij Andere Tijden en Zomergasten (VPRO). Vele publicaties/boeken: o.a. Amsterdam in Vogelvlucht: Stad op de drempel van de Gouden Eeuw  en Hoe Amsterdam Amsterdam werd.

Lezing 7.  10 febr 2017     De Amsterdamse slavenhandel en de West Indische                                                     Compagnie  door Dr. Leo Balai, 

In 2011 promoveerde Leo Balai aan de Universiteit van Amsterdam op “ De geschiedenis van het slaven-schip Leusden"  In de geschiedschrijving van Amsterdam is tot nu toe weinig geschreven over de periode waarin de stad en haar bestuurders zich intensief met slavernij en slavenhandel hebben beziggehouden. Vanaf de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 en de Sociëteit van Suriname in 1683 waren Amsterdamse bestuurders echter nauw betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel. Zij waren weliswaar bestuurders op afstand maar profiteerden toch op verschillende manieren van deze handel in mensen. Ze werden ook nauwkeurig op de hoogte gehouden van het vervoer van de gevangen genomen Afrikanen naar de plantages in Amerika. Zij wisten welke mensonterende omstandigheden er in de koloniën heersten en de meedogenloze manier waarop de slaven werden onderdrukt en mishandeld. 

Lezing 8.    17 febr 2017     Over hedendaagse vrijhandelsverdragen met o.a. analyses                                             van TTIP, CETA door Guus Geurts, consultant, auteur

Overzicht huidige milieu en sociale problematiek rond voedselvoorziening - Waarom werkt de vrije-markt-theorie niet in de landbouw? - Overzicht en historie Europees - en internationaal handels- en landbouwbeleid - Analyse van TTIP en CETA; gevolgen voor boeren, MKB en het milieu. Guus Geurts is vooral actief op het snijvlak van landbouw, milieu en globalisering. Sinds 2015 coördineert hij de TTIP en landbouw-coalitie waarin boerenorganisaties, Milieudefensie, FNV Agrarisch Groen en Bionext samenwerken. Hij schreef o.a. "TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening".

Lezing 9.    24 febr 2017    De geschiedenis van de Joden in Amsterdam                                                                door Drs.Jan Melkert, cultuurhistoricus

Onze westerse cultuur is voor een belangrijk deel geënt op elementen uit de Grieks/Romeinse en Joods-christelijke cultuur.
In deze lezing gaan hij met name in op de geschiedenis van het joodse volk. We volgen de omzwervingen in de oudheid, tijdens de diaspora tot aan de vestiging van de staat Israël. Jan Melkert, cultuurhistoricus, studeerde geschiedenis aan de UvA met bijvakken kunstgeschiedenis en filosofie en was 30 jaar docent geschiedenis en kunstgechiedenis.


Lezing 10.  10 maart 2017   Een Vergeten Stroming, portret van een vredesactivist                                                   door Hanneke van Gent, beeldend kunstenaar, producent

Documentaire over Johan van Biemen, vredesactivist. In de jaren '30 van de vorige eeuw groeide Johan van Biemen op in een gezin waarvan beide ouders betrokken waren bij de aanzet van de Februaristaking van 1941. Vooral de Koude Oorlog heeft Johan sterk getekend. Geëngageerd schetst hij zijn ervaringen en opvattingen, welk een perspectief biedt waaruit ieder lering kan trekken. Opmerkelijk in een tijd waar jongeren niet van deze geschiedenis weten. Socialisten en communisten zijn in de huidige tijd in vergetelheid geraakt; hun drijfveren vormen volgens de maker weerom een actualiteit.

VERWACHTE LEZINGEN mrt/april  2017. NB: per maand komen t.z.t.                         de aankondigingen daarvan op de website en u ontvangt ze per mail

Duurzame steden                                                   Helen Kopnina
Inmaken van voedsel                                              Mr Wateetons
De geschiedenis van de Oranjes                              Drs. Jan Melkert
Eten in de Gouden eeuw                                         Jonah Freud
Vogels op de Westelijke Eilanden                            Manon Danker
Kunstenaars/kunst op de Eilanden                           Ada Breedveld
Satire en vermaak, schilderkunst in de 17e eeuw      Drs. Jan Melkert
De 9 levens van het boek                                        Just Enschede
Muziek van vroeger tot nu                                        Stan Rijven
Gidsrondvaart over de eilanden                                 Willem van der Horst
Feestelijk buffet ter afsluiting met muziek

Huis open 20 u met gratis 1e koffie of thee bij entree, kom svp op tijd
Lezing start 20.15 u tot ca. 22.15 u, tussenin een pauze 
Toegang € 8 pp per lezing  
Toegang € 5 pp per lezing voor stadspas met groene stip  
Voor een drankje in de pauze of na afloop, neem svp cash mee                                                 
Reserveren is wel nodig vanwege het beperkte aantal plaatsen. Zie hieronder hoe. 
 
DEELNAME & RESERVEREN:

Reserveer bij galeriemoon@hotmail.com en pas na ontvangst van uw betaling op NL11 INGB 0004792495 tnv M. Kugel en ovv uw naam en datum/data lezing heeft u een vaste reservering. U kunt voor 1 lezing reserveren, maar ook voor meerdere. 

AANKONDIGINGEN LEZINGEN ONTVANGEN mail daarvoor naar galeriemoon@hotmail.com. Meer info op 06-22210481 of kom langs bij Galerie Moon tijdens openingstijden elke do t/m zondag 13-18 u. op de Grote Bickersstraat 71, inschrijven is daar ook mogelijk.

De reeds gehouden lezingen zijn: 

 Lezing 1.    2 dec 2016     De groei van Amsterdam, door Drs. Jan Melkert              Lezing 2.    9 dec 2016     Amsterdamse school, door Drs. Minouche Wardenaar    Lezing 3.  16 dec 2016     Over acties, Bickersbluesband en gedichten! door Jan Witte,                                          eilandbewoner, dichter, kunstenaar. Over hoe de Reus                                                    terugkwam op het eiland! door Rienk Hoff, gemeente A'dam      Lezing 4.  13 jan  2017     Zo dichtbij Amsterdam (over A'dam-Noord) door Jan Donkers,                                        journalist, publicist, schrijver en VPRO-medewerker        Lezing 5.  20 jan  2017     Werelderfgoed en Amsterdam door Marleen Bogaers,                                                    erfgoedspecialiste.

                                -------------------------------------------------------------

* Boek over 400 jaar geschiedenis van de "Westelijke           Eilanden 1615- 2015", Bickerseiland, Prinseneiland,               Realeneiland en Westerdok

Zo'n 3,5 jaar geleden is Willem van der Horst, n.a.v. de gidswandelingen die hij hier al 6 jaar geeft, begonnen zijn bevindingen over deze 3 eilanden vast te leggen. Het resultaat is een prachtig boek van 300 pagina's over de geschiedenis van de Westelijke Eilanden e.o. van 1615 - 2015. Met veel foto's, kaarten en kunstwerken van vroeger en nu, zodat men een goed beeld krijgt van hoe het hier was en hoe het zich ontwikkeld heeft. 

Dit boek is in 2016 in eigen beheer uitgegeven door Galerie Moon en ligt ter inzage in de galerie, inmiddels de 2e druk.             

Willem van der Horst en Monica Kugel